O nas


 

Stowarzyszenie Zielona Trzebinia skupia mieszkańców pragnących, aby nasze miasto było miejscem zrównoważonego rozwoju, gdzie szanuje się środowisko naturalne, w którym można bezpiecznie mieszkać i pracować.

Nie możemy dopuścić, aby w wyniku nieodpowiedzialnych i krótkowzrocznych decyzji, dramatycznie pogorszył się stan środowiska, a nasze życie i zdrowie było zagrożone. A tak właśnie może się stać w wyniku realizacji planowanej inwestycji na wysypisku odpadów przy ulicy Piłsudskiego – budowy kompostowni. Pod tę inwestycję będzie wycięty blisko hektar lasu, który obecnie chroni w znacznym stopniu przed uciążliwościami wysypiska. Dojrzewające tygodniami pryzmy kompostu stanowić będą zagrożenie biologiczne i epidemiologiczne. Fetor dotrze do najdalszych zakątków miasta.

Władze lokalne są głuche na protesty mieszkańców. Jedynie wspólne, zorganizowane i zdecydowane działanie daje szansę na powstrzymanie bezwzględnego niszczenia środowiska naturalnego w imię doraźnych zysków.

Stowarzyszenie „Zielona Trzebinia” wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446507 postanowieniem z dnia 4.01.2013r. Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd
Prezes: Agata Straś
Wiceprezes: Agata Ostrowska
Skarbnik: Andrzej Dziewoński
Sekretarz: Robert Straś
Komisja rewizyjna
Przewodnicząca: Beata Głownia
Członek: Daniel Siata
Członek: Wojciech Góralewicz

 

Zielona Trzebinia