Wreszcie!


19 września 2013 00:51

Po blisko roku pukania do różnych drzwi, dziesiątkach pism, na które otrzymywaliśmy zdawkowe odpowiedzi, wreszcie doczekaliśmy się przełomu. Otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska informujące, że w wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka Usługi Komunalne „Trzebinia” wypełniła docelową pojemność wysypiska. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pan Paweł Ciećko skierował wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o zamkniecie składowiska z uwagi na wypełnienie docelowej pojemności składowiska. Treść pisma tutaj.

Wiemy, że za wcześnie, by cieszyć się, że składowisko zostanie zamknięte z dnia na dzień. Wiemy, że przed nami jeszcze długa droga. Zapewne czeka nas jeszcze wiele zaskakujących zwrotów akcji. Ale dzisiejszy dzień będzie dla Stowarzyszenia kamieniem milowym. Zbliża nas on do upragnionego momentu, gdy zorganizujemy na terenie byłego składowiska happening, podczas którego będziemy sadzić na zrekultywowanej kwaterze drzewka i rośliny miododajne i pięknie pachnące…

Burmistrz wielokrotnie informował nas, że nie może zamknąć trzebińskiego składowiska, bo byłby to akt niegospodarności. Gmina poniosła spore koszty na budowę nowej kwatery wysypiska, więc składowisko musi być dopełnione przed ostatecznym zamknięciem. Taki dzień właśnie nastąpił!

Zielona Trzebinia