1091 podpisów pod petycją


5 lipca 2013 21:59

1091 mieszkańców Trzebini złożyło swój podpis pod petycją do Burmistrza przeciwko budowie kompostowni w centrum miasta. Dziękujemy! Dziękujemy za poparcie naszych starań. Dziękujemy za każdy podpis, który jest wyrazem troski o przyszłość gminy oraz niezgody na utworzenie imperium śmieciowego w centrum miasta. Dziękujemy szczególnie wszystkim tym, którzy zaangażowali się w zbieranie podpisów. Dziękujemy, że zechcieli poświęcić swój wolny czas, by do każdego mieszkańca dotrzeć z informacją, że planowana kompostownia jest tylko z pozoru proekologiczna, a jej powstaniu przyświeca ukryty cel, jakim jest przekształcenie trzebińskiego składowiska w instalację regionalną, a co za tym idzie zwielokrotnienie strumienia odpadów przywożonych do Trzebini z całej Małopolski Zachodniej.

Zielona Trzebinia