Zbieramy podpisy!


23 czerwca 2013 20:23

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kompostowni nadal jest w toku. Inwestor dostarczył kolejne uzupełnienia do raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzją Burmistrza Trzebini, do dnia 4 lipca, mieszkańcy mają możliwość składania swoich uwag i wniosków.

W imieniu mieszkańców przygotowaliśmy pismo wyrażające sprzeciw przeciwko budowie kompostowni w centrum miasta.

My niżej podpisani, mieszkańcy gminy Trzebinia, zgłaszamy swój zdecydowany sprzeciw przeciwko budowie kompostowni przy ulicy Piłsudskiego, na terenie dzierżawionym od Usług Komunalnych „Trzebinia”.

Raport przedstawiony przez Inwestora, wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami, nie rozwiewa naszych obaw, że jeśli budowa kompostowni w centrum miasta zostanie zrealizowana, będzie ona stanowić realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Pod inwestycję wyciętych zostanie wiele arów lasu, stanowiącego zieloną barierę, która obecnie w znacznym stopniu chroni miasto przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów. Jeśli las zostanie wycięty, trujące gazy wysypiskowe (chlorowodór, siarkowodór, amoniak i inne) oraz szkodliwe bioaerozole będą bez przeszkód rozchodzić się po całej okolicy stanowiąc zagrożenie zdrowia i życia dla mieszkańców Trzebini oraz przyległych miejscowości. Ponadto spotęguje to i tak uciążliwy już smród, odczuwalny w okolicach ulic: Piłsudskiego, Słonecznej, Strzelniczej, Nowotki i Tęczowej, który jest prawdziwą anty-wizytówką miasta, pretendującego do miana Zielonej Perły Małopolski.

Inwestor prowadzi już przy ulicy Piłsudskiego sortownię odpadów, której funkcjonowanie jest źródłem udręki mieszkańców. Sposób prowadzenia tej działalności był wielokrotnie przedmiotem kontroli różnych instytucji, które wykazywały liczne wykroczenia i naruszenia. Nie mamy podstaw, by wierzyć, że ten sam inwestor będzie przestrzegał wszelkich zaleceń i rygorów, a oddziaływanie kompostowni na środowisko zamknie się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

W myśl naczelnej zasady ochrony środowiska „lepiej zapobiegać niż leczyć”, apelujemy do władz gminy Trzebinia o podjęcie kroków, by inwestycja kompostowni nie została zrealizowana w proponowanym miejscu.

Żywimy przekonanie, że wszyscy Ci, którzy troszczą się o przyszłość miasta i o środowisko, w którym żyjemy, zechcą złożyć swój podpis.

Liczymy również na Twój podpis!

Wierzymy, że Burmistrz wydając decyzję środowiskową dla kompostowni, weźmie pod uwagę stanowisko mieszkańców sprzeciwiających się tej inwestycji. Tym bardziej, że Burmistrz – jak wynika z jego publicznych wypowiedzi w sprawie kompostowni – niechętnie widziałby w centrum Trzebini tego typu inwestycję mogącą znacząco niekorzystnie wpływać na środowisko.

Zielona Trzebinia