Korespondencja


Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 02.01.2014r. – Instalacja regionalna?
Pismo do WIOŚ z dnia 2.01.2014r. – Trzebińskie odpady powinny trafiać do instalacji regionalnej w Bolesławiu?
Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 27.12.2013r. – Składowania odpadów na części 2
Pismo do WIOŚ z dnia 27.12.2013r. – Składowania odpadów na części 2
Pismo do Starosty Chrzanowskiego z dnia 23.12.2013r. – Decyzja Starosty z dnia 2.11.2011 r. wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa
Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 4.12.2013r. – O zamknięcie części 1 składowiska
Pismo do WIOŚ z dnia 30.09.2013r. dotyczące nieprawidłowości na terenie sortowni odpadów komunalnych
Pismo do WIOŚ z dnia 05.08.2013r. informujące o pożarze na składowisku
Pismo do Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 6.05.2013r. – O nieprawidłowościach na składowisku
Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26.04.2013r. – Uregulowania formalno-prawne dotyczące składowiska
Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 26.04.2013r. – Skarga na nierzetelność kontroli przeprowadzanych przez WIOŚ
Pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 16.01.2013r.
Pismo do Starosty Chrzanowskiego z dnia 31.12.2012r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31.10.2012r.
Pismo do Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.12.2012r.
Pismo od Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.11.2012r.
Pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 10.11.2012r.
Odpowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie z dnia 12.10.2012r.
Pismo do Burmistrza Trzebini z dnia 16.09.2012r.
Decyzja Burmistrza Trzebini z dnia 29.12.2011r.
Decyzja Starosty Chrzanowskiego z dnia 29.09.2011r.
Zielona Trzebinia